คนไทยเสี่ยงโรคเบาหวาน ๒.๕ ล้านคน

 

                  เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่โรงแรมเอเชีย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซาโนฟี่-อเวนติส มอบรางวัล "แพทย์ดีเด่นด้านบริการโรคเบาหวาน ประจำปี 2548" โดยแพทย์และทีมงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ รพ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

                  ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนไทยเป็นโรคเบาหวาน 2.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งโรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง และเป็นปัจจัยทำให้หลอดเลือดตีบตัน จนเกิดโรคอื่น เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต จากเส้นโลหิตสมองตีบ ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสถานะสุขภาพประชากรไทย พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้มาก่อน และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ความชุกของโรคเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า

                  "เอกสารทางวิชาการ ประมาณว่า พลเมืองกว่า 194 ล้านคนทั่วโลก เป็นโรคเบาหวาน และคาดว่าจะเพิ่มอย่างน้อย 330 ล้านคน ในอีก 25 ปีข้างหน้า อีกทั้งโรคเบาหวานยังจะทำให้ประเทศส่วนใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายสาธารณสุข และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ของประเทศที่พัฒนาแล้ว" ศ.พญ.วรรณีกล่าว

ที่มา : นสพ.มติชน 24 ก.ย.48

ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)