เหรียญหลวงพ่อชม (พระครูดิตถารามคณาศัย )
รุ่น และ ลักษณะต่าง ๆ ที่เคยออกมาให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชาไว้สักการะ
******************

เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นแรก (พ.ศ.2495)
ด้านหน้า

เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นแรก (พ.ศ.2495)
ด้านหลัง
ขอขอบพระคุณ ร้าน โอ๋_ชุมพร - โทร 084-051-2254 ที่เอื้อเฟื้อภาพ เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นแรก

             เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นแรกนี้ หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2495 พร้อมกับที่หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อชม แต่ท่านเก็บไว้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2498 ท่านได้ชักชวนศิษยานุศิษย์สร้าง "หอไตรคุณาประดิษฐ์" ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข 2 ชั้น สร้างด้วยไม้เนื้อดีทั้งหลัง มุงด้วยกระเบื้องว่าว ขึ้นที่กลางสระ เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎก คัมภีร์ และหนังสือทางพระพุทธศาสนา เพื่อป้องกันมด ปลวก แมลงทำลายหนังสือ โดยเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 1 เมษายน 2498 และก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 28 มีนาคม 2499 (11 เดือน เศษ) สิ้นเงินในการก่อสร้าง 82,894.00 บาท
             ในการสร้างหอไตรดังกล่าว มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมก่อสร้างมากมาย โดยไม่มีการว่างจ้างแรงงานแต่อย่างใด หลวงพ่อชมท่านจึงได้นำเหรียญหลวงพ่อชม รุ่นแรก ที่ได้สร้างไว้แล้วเมื่อ พ.ศ. 2495 นั้น มาแจกเพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มามีส่วนร่วมในการก่อสร้างดังกล่าว จึงทำให้คนทั่วไป ร่วมทั้งเซียนพระเครื่อง เกิดความเข้าใจว่าสร้างใน พ.ศ. 2498


ป้าย "หอไตรคุณาประดิษฐ์" ที่พลวงพ่อชมร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์สร้าง ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2498

เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสอง พ.ศ. ๒๕๐๕

ด้านหน้า

เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสอง พ.ศ. ๒๕๐๕
ด้านหลัง
ลักษณะ...เป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อชม วัดท่าไทร กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี เหรียญนี้เป็นเหรียญอัลปาก้ากะไหล่เงินเลี่ยมทอง ยกซุ้ม เหรียญสภาพสวยมากครับ
ที่มาของภาพ.-http://uauction.uamulet.com/AuctionUClubDetail.aspx?bid=82&qid=109321 และขอขอบคุณเจ้าของภาพไว้ ณ ที่นี้


เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสาม พ.ศ. ๒๕๑๐
เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ด้านหน้า


เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสาม พ.ศ.๒๕๑๐
เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ด้านหลัง

(ยังไม่มีภาพประกอบ)
เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสี่ พ.ศ..๒๕๑๗

ด้านหน้า
(จำนวนผลิต เงิน ๒๐๐ เหรียญ,นวโลหะ ๕๐๐ เหรียญ,ทองแดง ๑๕,๐๐๐ เหรียญ)
(ยังไม่มีภาพประกอบ)
เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นสี่ พ.ศ.๒๕๑๗

ด้านหน้า

(จำนวนผลิต เงิน ๒๐๐ เหรียญ,นวโลหะ ๕๐๐ เหรียญ,ทองแดง ๑๕,๐๐๐ เหรียญ)
เหรียญหลวงพ่อชม รุ่น ครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้านหน้า
เหรัยญทองแดง พิมพ์กลาง
เหรียญหลวงพ่อชม รุ่น ครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้านหลัง
เหรัยญทองแดง พิมพ์กลาง
หลวงพ่อชม รุ่นทำบุญ อายุ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ วัดท่าไทร สุราษฎร์ธานี เนื้อทองแดงรมมันปู สภาพสวยมากเดิม ๆ เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้เหรียญรุ่นแรกของท่านซึ่งหายากมาก ก็เนื่องมาจากเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดท่าไทรโดยตรง เหรียญรุ่นนี้ซึ่งได้รับการปลุกเสกมาจากหลวงพ่อชมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีอาจารย์ดังๆ จากเมืองสุราษฏร์อีกหลายๆ ท่าน อย่างเช่น หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์อ.ดอนสัก

เหรียญหลวงพ่อเพชร-หลวงพ่อชม
(๒ อาจารย์) (รุ่น ๕)
รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้านหน้า
เหรัยญทองแดง พิมพ์กลาง

เหรียญหลวงพ่อเพชร-หลวงพ่อชม (๒ อาจารย์) (รุ่น ๕)
รุ่น ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ด้านหลัง
เหรัยญทองแดง พิมพ์กลาง

เหรียญสามอาจารย์วัดท่าไทรปี ๒๕๒๐ (รุ่น ๕)
ด้านหน้า

เหรียญสามอาจารย์วัดท่าไทรปี ๒๕๒๐

ด้านหลัง
เหรียญสามอาจารย์วัดท่าไทรปี ๒๕๒๐ (หลวงพ่อชม-หลวงพ่อหงษ์-หลวงพ่อจ้อย) จ.สุราษฏร์ธานี
ที่มาของอข้อมูลและภาพ.- http://www.dd-pra.com/auction/auction.aspx?id=167627 ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลและภาพไว้ ณ ที่นี้

เหรียญหลวงพ่อชมแจกงานทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๒๑ (รุ่น ๖ )
(หลวงพ่อปลุกเศกด้วยตนเองเอง รุ่น ๑-๖ รวม ๖ รุ่น)
ด้านหน้า

เหรียญหลวงพ่อชมแจกงานทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๒๑ (รุ่น ๖ )
(หลวงพ่อปลุกเศกด้วยตนเองเอง รุ่น ๑-๖ รวม ๖ รุ่น)
ด้านหลัง
เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่น พ.ศ..๒๕๒๕
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี)
๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕

ด้านหน้า

ด้านหลัง
เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่น พ.ศ..๒๕๒๘
"รุ่นนิยมไทย"
(ขอขอบคุณ คุณดุสิต ทาบสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าของเหรียญหลวงพ่อชม รุ่นนิยมไทย ที่อนุญาตให้ถ่ายรูปเพื่อเผยแพร่)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ตะกรุดหลวงพ่อชม
(ไม่ทราบปี พ.ศ.รุ่น และจำนวนที่สร้าง)

เหรียญ หลวงพ่อชม รุ่นซ่อมอุโบสถ ปี 2538
เหรียญ หลวงพ่อชม วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นซ่อมอุโบสถ ปี 2538

รุ่นซ่อมอุโบสถ ปี ๒๕๓๘ ด้านหน้า
(มี ๒ เนื้อ : นวโลหะ ทองแดง)

รุ่นซ่อมอุโบสถ ปี ๒๕๓๘ ด้านหลัง
(มี ๒ เนื้อ : นวโลหะ ทองแดง)
เหรียญหลวงพ่อชม แจกงานฉลองมณฑปหลวงพ่อชม พ.ศ.๒๕๕๓
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕)
ด้านหน้า
มีหลายเนื้อ (ทองแดง เนื้อโลหะ ผิวกะไหล่ทอง อัลปาก้า)
เหรียญหลวงพ่อชม แจกงานฉลองมณฑปหลวงพ่อชม พ.ศ.๒๕๕๓
วัน
พุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕)
ด้านหลัง
มีหลายเนื้อ (ทองแดง
เนื้อโลหะ ผิวกะไหล่ทอง อัลปาก้า)
พระผง รูปเหมือน นั่งเต็มองค์ หลวงพ่อชม วัดท่าไทร สุราษฎร์ธานี
ที่มาของภาพ.-(http://www.weloveshopping.com/template/e2/showproduct.php?pid=12982209&shopid=20072)


พระผงเนื้อว่าน รูปเหมือน นั่งเต็มองค์ ขนาด ๕ เซนติเมตร หลวงพ่อชม ด้านหลังมีรูกยันต์ วัดท่าไทร สุราษฎร์ธานี มี ๕ สี ให้เลือกเช่าบูชา
ขณะนี้พอยังมีเหลือให้ทุกท่านเช่าไปบูชา แต่ต้องรีบด่วนนะครับใกล้จะหมดทุกทีแล้ว


สติกเกอรหลวงพ่อชม "สำหรับติดหน้ากระจกรถยนต์" เพื่อความเป็นสิริมงคลและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถสัญจรไปมา
ขณะนี้พอยังมีเหลือให้ทุกท่านเช่าไปบูชา

รูปหล่อพ่อท่านชม วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น "๑" เนื้อชิน

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านล่าง
รูปหล่อพ่อท่านชม วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น "๑" เนื้อชิน สวย รูปหล่อพ่อท่านชม วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น "๑" เนื้อชิน สวย
รูปเหมือนหลวงพ่อชม
รุ่น และ ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งยังพอมีให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชาไว้สักการะในปัจจุบัน
รูปบูชา
รูปบูชา
ติดตั้งหน้ารถ


เหรียญรุ่น "หลวงพ่อชมขี่คอหลวงพ่อชาติ" ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด
ที่วัดท่าไทรจัดสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสปิดทองฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาวัดท่าไทร
๑๗ - ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗


รุ่นผสมเส้นผมหลวงพ่อชม (รุ่นพิเศษ)
ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด สร้างเพียง 2547 องค์ มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ผสมมากมาย
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อมอบแก่
ผู้ร่วมบุญกุศลตั้งกองทุนวัดช่วยวัดและกองทุนการศึกษาภาษาบาลี วัดท่าไทร
ผู้สนใจสั่งจองบูชาได้ที่
พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
โทร.0-1606-0244,0-7727-3834

*****************
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประวัติหลวงพ่อชม
*****************

หมายเหตุ.-สำหรับท่านที่มีข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการนำเสนอภาพหลวงพ่อชมเพิ่มเติม หรือพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลตรงไหน จุดใดไม่ถูกต้อง ขอเชิญส่งไปที่ "วัดท่าไทร" หรือส่ง E-Mail ไปที่วัดท่าไทร โดยคลิ๊กที่นี่