พิธียกยอดมณฑปของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
นำเสนอโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖


             วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธียกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

             ด้วยพุทธบริษัท และคณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทร ได้ดำเนินการจัดสร้างมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อชม และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว จึงได้จัดพิธียกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการจัดพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล กล่าวสัมโมทนียกะถา (สำ-โม-ทะ-นี-ยะ-กะ-ถา) จากนั้น พระเทพพิพัฒนาภรณ์ พร้อมด้วยญาติโยม และศิษยานุศิษย์ ร่วมประกอบพิธียกยอดมณฑป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ญาติโยม และศิษยานุศิษย์ร่วมกรวดน้ำ รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประมวลภาพถ่ายในงานพิธี ชุดที่ ๑ จาก ๔
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ กำลังเจิมยอดมณฑป เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยมี นายศุภชัย วิชัยดิษฐ นายกเทศมนตรี และคณะ คอยอำนวยความสะดวก
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร รูปปัจจุบัน
กำลังพรมน้ำมนต์ยอดมณฑป เพื่อความเป็นสิริมงคล
พระปลัดทนงศักดิ์ เขมจาโร วัดสหกรณ์ ซอย ๘ จ. กระบี่ ศิษย์ของวัดท่าไทร
ก็มาร่วมงานด้วยศรัทธาและกตัญญูต่อบุรพาจารย์
น้องบัว(เสื้อสีขาว) และพี่เจี๊ยบ (เสื้อสีแดง) ชาวบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ก็มาร่วมงานเหมือนเช่นเคย
วัตถุมงคลอันลือชื่อจำนวนมากมายที่ทางวัดจัดเตรียมไว้แจกจ่าย
แก่ผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล
ข้าราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และประชาชน ชาวท่าทองใหม่ และใกล้เคียง
ต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ชื่นใจที่จะได้มีมณฑปหลังใหม่
ข้าราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และประชาชน จากทั่วทุกสารทิศ
ต่างก็มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
พรเทพพิพัฒนาภรณ์ และ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล กำลังยกยอดมณฑป
ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
ข้าราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และประชาชน จากทั่วทุกสารทิศ
กำลังร่วมใจกันยกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ และประชาชน
กำลังร่วมใจกันยกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
นายประสิทธิ์ รุ่งสะอาด ปลัดเทศบาล ต.ท่าทองใหม่ และนางทวีลาภ ยอดดนตรี
พร้อมด้วยประชาชนกำลังร่วมใจกันยกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาส
งานนี้ สื่อทีวีท้องถิ่น "สุราษฎร์แชแนล" และหนังสือท้องถิ่น
ก็มาเกาะติดสถานการณ์และทำข่าวกันถ้วนหน้า