ชวนมาอิ่มบุญ ณ วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยกันนะครับ
เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้ไปทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในวัน สังฆกรรม* ของพระภิกษุสงฆ์
ที่มาธุดงค์จากทั่วประเทศ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งโอกาสที่จะจัดกิจกรรมของพระสงฆ์ในวัดแห่งนี้ น้อยมาก
ผู้คนส่วนใหญ่มักมาจากในพื้นที่ และต่างอำเภอ ต่างก็มาทำบุญแล้วได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

ผมขอนำภาพบรรยากาศจากที่นั่นมาฝากนะครับ

บรรยากาศภายในวัด
2 ภาพนี้ คือหน้าประตูวัด จะมี 2 แห่ง คือ ทางเข้า และ ทางออก
ภาพโบสถ์และระเบียงคตที่สวยงาม
ผมได้พระมา 3 องค์ และสายสิญจน์ 1 เส้น ครับ

*สังฆกรรม แปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำ หมายถึงกิจกรรมทางพระวินัยที่ภิกษุจำนวน ๔ รูปขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสงฆ์จะพึงร่วมกันทำเป็นสังฆสามัคคี ในการทำสงฆ์จะต้องพร้อมเพรียงกันทำ ต้องทำในเขตสีมาที่เรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์ ต้องนั่งให้ได้หัตถบาสอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลาที่ทำ เวลามีมติต้องเป็นเอกฉันท์โดยใช้วิธีเงียบหรือรับว่าสาธุ และเป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรม ไม่มีอคติ เช่นนี้จึงจะเป็นสังฆกรรมแท้

กิจกรรมหรืองานที่ต้องทำเป็นสังฆกรรม ได้แก่ การทำปาฏิโมกข์ การปวารณา การสมมุติสีมา การให้ผ้ากฐิน การอุปสมบท เป็นต้น

คนทั่วไปนำเอาคำ “สังฆกรรม” มาใช้ในความหมายว่า “การร่วมกันกระทำกิจกรรม” กล่าวเข้าใจง่ายๆก็คือการที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยหรือไม่มีใครอยากร่วมสังสรรค์ด้วย เรียกว่า “ไม่ร่วมสังฆกรรม” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษทางวิชาการด้านสังคมและเศรษฐกิจทั่วๆ ไปจะหมายถึง Boycott ซึ่งภาษาไทยอีกคำหนึ่งแปลว่า “คว่ำบาตร” ซึ่งก็มีที่มาจากเรื่องทางพุทธศาสนาเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/สังฆกรรม
ภาพทั้งหมด ผมถ่ายเอง 100 %

ที่อยู่ของวัดท่าไทร
วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวัดท่าไทร
http://www.watthasai.net

Entry แนะนำ
คลิ๊กได้เลยนะครับ


โดย Nozz
วันที่ จันทร์ มีนาคม 2551

ที่มา.-http://www.oknation.net/blog/print.php?id=234329