คำวัดเรื่อง "เจ้ากรรมนายเวร" ที่ชาวพุทธควรรู้

 

          ในหนังสือคำวัด (พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด) โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต) สมณศักดิ์ปัจจุบันคือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน้า ๑๗๙ พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวไว้ว่า..

          "ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ให้แก่พ่อ แม่ พี น้อง ปู่ ยา ตา ยาย ผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย"

          คำว่า เจ้ากรรมนายเวร ในคำกรวดน้ำข้างต้นนี้หมายถึงบุคคล ๒ พวก คือพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมีเวรติดตัวไป กล่าวคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วไว้ ตายไปจึงได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ตนเกิด เช่น นรก เปรต เป็นต้น.. อีกพวกหนึ่งคือผู้ที่เคยผูกเวร จองกรรมกันไว้ เช่น เคยฆ่ากันไว้ เคยฉ้อโกงกันไว้ เคยผิดใจกัน หรือเคยอาฆาตกันไว้ ... ทั้งสองพวกนี้เรียกว่า "เจ้ากรรมนายเวร"

          การกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญที่ตนทำด้วยนี้ถือว่าเป็นการให้อภัยแก่กัน จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป และเป็นการแสดงน้ำใจที่กว้างขวางของผู้ทำบุญกรวดน้ำด้วยกลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี