คำวัดวันละคำที่เราชาวพุทธควรรู้
โดยใช้เวลาฟังตอนละ ๑ นาทีเศษ เท่านั้น             ด้วย ได้พิจารณาเห็นว่าหนังสือพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุด "คำวัด" ซึ่งเขียนโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากแก่การศึกษาค้นคว้า ประกอบกับ webmaster และคณะ ได้เขียนสคริปต์ และซาวด์เสียงประกอบ แล้วบันทึกเสียง ตัดต่อ ฯลฯ เกี่ยวกับเรื่อง "คำวัด" ตอนละประมาณ ๑ นาที เศษ โดยทำในรูปแบบ MP3 เพื่อประหยัดพื้นที่จักเก็บ จนสำเร็จ แล้วนำออกอากาศทางสถานวิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz. ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนั้น พอมีเวลา ก็ได้ก็นำไปใส่ไว้ในอินเตอร์เนต ให้คนได้ดาวน์โหลดไปฟัง แถมยังได้เผื่อแผ่ให้สถานีวิทยุในเครือข่ายได้นำไปออกอากาศ ขณะเดียวกันได้มอบให้เคเบิ้ลทีวีในเครือข่าย(ที่ขอมา) ได้นำไปใส่ภาพประกอบแล้วนำเสนอทางเคเบิ้ลทีวี แต่ทั้งหมดนั้นแอดมินยังไม่ได้ออกแบบลาเบลหรือข้อความติดแผ่นซีดีเพื่อให้เป็นกิจลักษณะที่ชัดเจน

              วันนี้ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หลังจากกลับจากศาสนกิจนอกวัด จึงมานั่ง ๆ ออกแบบเกือบ ๓๐ นาที จนได้สติกเกอร์ติดแผ่นซีดีสำเร็จเรียบร้อยดังที่เห็น จึงนำมาลงให้ชม และนำตัวอย่างคลิปต์เสียงลงไว้ให้ได้ทดลองฟัง เพื่อให้ท่านที่มีความประสงค์จะทำเผยแพร่ได้เป็นตัวอย่างครับ...

             สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะได้มีหนังสือดังกล่าวไว้อ่านศึกษาเพิ่มเติม ขอเชิญติดต่อซื้อได้ตามศูนย์หนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อตามข้อมูลที่ได้ลงไว้ด้านล่าง จะสะดวก และหากพอมีกำลังทรัพย์ ข้าพเจ้าใคร่ขอแนะนำให้จัดซื้อถวาย แด่พระภิกษุสามเณรที่วัดใกล้บ้านของท่าน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้า แล้วเทศนาสั่งสอนประชาชนต่อไป จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งครับ

             คลิปต์เสียงที่ทำไว้มีมาก ไม่สามารถนำลงทั้งหมดได้ เนื่องจากข้าพเจ้าเช่าพื้นที่โฮสทจำนวนจำกัด ซึ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงได้นำตัวอย่างมาให้ท่านได้ทดลองฟัง ๕ คลิปต์เสียง ลองฟังดูนะครับ

๑.เจ้ากรรมนายเวร
๒.เวียนเทียน
๓.วันมาฆบูชา
๔.วันวิสาขบูชา
๕.วันอาสาฬหบูชา

ขอเจริญธรรม
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
Webmaster
webmaster contact E-mail : watthasai@gmail.com

ปกหนังสือใหม่ ออกแบบดีมาก พกพาสะดวก ราคาตามปก ๒๘๐ บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือคำวัด
ท่านที่สนใจสามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของตามนี้
ปกแผ่นซีดี

 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี