พิธีวสงศิลาฤกษ์มณฑปของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
นำเสนอโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.


             วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๒๙ น. พุทธบริษัท และคณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทร โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระหรมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วังกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างมณฑปหลังใหม่ ขึ้นมาให้สวยงาม ดูเด่น เป็นสง่า มีราศรี เป็นที่เชิดหน้าชูตา และสมเกียรติ โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อชม ศพหลวงพ่อชม และรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรทุกรูป โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมงานกันอย่างมากมาย

              โดยมีการจัดพิธี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้น เวลา ๐๙.๓๙ น. พระหรมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร พร้อมด้วยญาติโยม และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว พระหรมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ กล่าวสัมโมทนียกะถา ญาติโยม และศิษยานุศิษย์ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

ประมวลภาพถ่ายในงานพิธี ชุดที่ ๑ จาก ๒
นายประสาน หนูยุญ ร้านอาหารเรือนไทย ปากน้ำ เจ้าภาพใหญ่
ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป ที่ได้รับอาราธนามาเจริญชัยมงคล
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ณฑปฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
พระครูปริยัติคุณาวุธ ตัวแทนศิษยานุศิษย์
กำลังปฏิสันถารแด่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำลังเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์
โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ จร.วัดท่าไทร ถวายความสะดวก
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ จร.วัดท่าไทร ถวายความสะดวก
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำลังประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ จร.วัดท่าไทร และพราหมณ์ ถวายความสะดวก
ข้าราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และประชาชน จากทั่วทุกสารทิศ
ต่างก็มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
พระหมจริยาจารย์ กำลังกล่าวสัมโมทนียกะถา
แก่คณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และประชาชนที่มาร่วมงาน