เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม

MAINMENU / เมนูหลัก
บทนำ : Webmaster
คณะกรรมการบริหารรุ่น
สมาชิกนิด้ารุ่น ๒๒ สุราษฎร์ธานี
กิจกรรม / ภาพถ่ายกิจกรรม
วิธีดาวน์โหลดข้อมูลรศ6000
งานวิชาการนิด้ารุ่น ๒๒
ตารางการบรรยาย pdf / word
เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน
เข้าเว็บนิด้าฯศูนย์สุราษฎร์ธานี
เหตุการณ์สำคัญในอดีตที่น่าสนใจ
หนังสือน่าอ่าน

ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าติดตามล่าสุด :
ประชาสัมพันธ์ : กำหนดงานสีสันตะวันออก GSPA NIDA Network 18Th @ Chonburi (Ms-Word / Pdf)
ข้อมูลทำเนียบนักศึกษานิด้า รุ่น ๒๒ ศูนย์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี <<ดาวน์โหลด>>
ระเบียบปฏิบัติการลงทะเบียนและเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท(ภาคพิเศษ)
ข้อสอบเก่า รศ.๖๒๐๐ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อทดลองเขียนตอบ
ตารางบรรยาย รศ.๖๒๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(pdf file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๒๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(word file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๓๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(pdf file)
ตารางบรรยาย รศ.๖๓๐๐ รุ่น ๒๒ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-รุ่น ๒๑ ศูนย์หาดใหญ่(word file)
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
  web site hit counter
เริ่มนับ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เปิดตัวให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกเมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๑๕.๔๖ น.)
Webmaster contact : พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล E-mail : watthasai@gmail.com
หากต้องการข้อมูลที่เผยแพรต่อสาธารณะ โปรดติดตามดูได้ที่ http://www.watthasai.org เฟชบุ้ค http://www.facebook.com/watthasai