แพทย์ชี้ควันบุหรี่ทำเด็กไหลตาย

 

            วันที่ 22 พฤศจิกายน ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวในงานเสวนา "ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก" ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ว่าเด็ก 700 ล้านคนทั่วโลกได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ขณะอยู่ที่บ้าน และมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กมากเกือบ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ และจากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก(WHO) พบว่า โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเด็กจากควันบุหรี่ โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็กมีจำนวน 3.5 ล้านคนต่อปี โดยเด็กประมาณ 2.5 ล้านคนที่เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

            ศ.นพ.ธีรชัยกล่าวว่า การศึกษาของยุโรปและสหรัฐอเมริกายังพบว่า ภัยของควันบุหรี่ยังทำให้มีโอกาสเป็นโรคไหลตายในเด็กขวบปีแรก หากได้รับควันบุหรี่จากบุหรี่จำนวน 20 มวน โอกาสที่เด็กจะเป็นโรคไหลตายมีมากถึง 5 เท่า ยังพบว่า เด็กที่ได้รับควันบุหรี่จากบิดาหรือมารดา ในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์มารดานั้นมีโอกาสเป็นโรคไหลตายได้ถึง 3 เท่า แต่หากเด็กคลอดออกมาแล้ว จะมีโอกาสเป็นโรคดังกล่าวได้ 2 เท่า

            "นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อควันบุหรี่เข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของเด็ก จะทำให้มีผลต่อการอักเสบในปอด หากรักษาไม่ทันอาจตายได้โดยโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน จะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ หากตรวจไม่พบและไม่ได้รักษา จะเกิดอาการปอดอักเสบเรื้อรัง หอบหืด และหูอักเสบ" ศ.นพ.ธีรชัยกล่าว

            ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า สำนักวิจัยเอแบคโพล สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า พ่อมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ในบ้านเกือบครึ่งหรือร้อยละ 46.5 และพ่อจะสูบบุหรี่ใกล้ๆ ลูกกว่าร้อยละ 64.9 ขณะที่เด็กๆรู้สึกเหม็นควันบุหรี่ถึงร้อยละ 94.7 และเด็กนักเรียนที่มีพ่อสูบบุหรี่กว่าร้อยละ 17.4 เคยรู้สึกไม่สบายเป็นประจำ

 


ที่มา : นสพ.มติชน 23 พ.ย.48

ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี