วัดท่าไทร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๘ รอบ ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๘ รอบ ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร/ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายดำริห์ บุญจริง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้พุทธสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พร้อมใจมาร่วมงาน และทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เป็นจำนวนมาก

           เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยทางรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กำหนดจัดงานฉลองพระชันษา เนื่องในมงคลวโรกาสดังกล่าวให้สมพระเกียรติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วนี้ๆ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะที่ประชุม เห็นชอบให้จัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

           ซึ่งกิจกรรมที่วัดท่าไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดขึ้น ประกอบด้วย การให้พุทธสนิกชนไหว้พระ รับศีล ร่วมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ , ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา การบรรยายธรรม, นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           โดย นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษูสงฆ์จำนวน ๓๙ รูป ที่วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้ พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มีพระชันษายิ่งยืนนานด้วย

หมายเหตุ.-คณะผู้จัดทำเว็บฯ พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยน์ จึงได้นำมาเสนออีกครั้ง ขอขอบคุณ เว็บมาสเตอร์ http://provincesuratthani.com ผู้เป็นเจ้าของข่าว และบทความดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา.-http://provincesuratthani.com/

(คลิ๊กเพื่อดูภาพงานพิธีดังกล่าวทั้งหมด)

 

 

นำเสนอโดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290