รางวัลหางบัตรสมนาคุณ แทนใบเสร็จรับเงินและแทนใบอนุโมทนาบัตร
งานสรงน้ำ-ปิดทอง หลวงพ่อชม วัดท่าไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๔

          ด้วย ในงานสรงน้ำ-ปิดทอง หลวงพ่อ ประจำปี ๒๕๕๔ คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทร ผู้ร่วมกันจัดงาน ได้มอบ "บัตรสมนาคุณ แทนใบเสร็จรับเงินและแทนใบอนุโมทนาบัตร" แก่ผู้ที่ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดงาน แล้วนำหางบัตรนั้นมาจับ เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้บริจาคอีกครั้งหนึ่ง เป็นของเสริมหลังจากที่ได้บุญแล้ว โดยสิ่งของรางวัลที่นำมามอนให้นี้ ส่วนหนึ่งได้จากคณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทร ได้บริจาคมาเพื่อมอบให้แก่ผู้มาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา (ผู้บริจาคมาก ก็จะได้บัตรหลายใบ โดยคิดราคา ๒๐๐ บาท/๑ บัตร) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป
          ในปีนี้ ได้ทำการจับหางบัตรแล้ว เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสะดวก จึงนำข้อมูลหางบัตรมาขึ้นไว้ เพื่อให้ผู่ที่ถือบัตรสมนาคุณได้ดู หากตรงกับเลขที่บัตรของตนเอง ขอให้ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ โทร. ๐-๗๗๒๒-๗๗๑๖ ภายในวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์และคณะผู้ดำเนินการ จะได้นำสิ่งของรางวัลที่เหลือไปถวายวัดท่าไทรต่อไป (เฉพาะรางวัลใหญ่ คณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทรในฐานะผู้ดำเนินการ ได้โทรศัพท์ให้ผู้ได้รับรางวัลมารับของรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)


.


โปรดคลิ๊กข้างล่างเพื่อดู
หมายเลขหางบัตรสมนาคุณรางวัลที่ ๑-๖

หมายเลขหางบัตรสมนาคุณรางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี