เนื้อร้องของเพลง
เกี่ยวกับวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
คำร้อง/ทำนอง โดย ศ.สุราษฎร์ (นายพิจักษ์ ลิ้มมีชัย)
ซึ่งจะดำเนินการบันทึก CD เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

ความเป็นมา

                เนื่องจาก พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน เพลงมีอิทธิพลต่อสังคม มีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่ผู้ใช้และผู้ฟัง หากรู้จักมาประยุกต์ใช้ในเชิงที่สร้าวสรรค์แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงเพลง เป็นสื่อมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ ความรู้ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม จึงใคร่ที่จะมีเพลงที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของวัดท่าไทร, หลวงพ่อชม, หลวงพ่อเพชร, พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และคำขวัญประจำอำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในรูปแบบของเพลงสร้างสรรค์
                ดังนั้น พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร จึงได้นำความปรึกษากับ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ซึ่งท่านก็เห็นชอบ และได้ปรึกษาด้านเขียนเพลงกับ
นายพิจักษ์ ลิ้มมีชัย เจ้าของนามปากกา ศ.สุราษฎร์ ในการที่จำจัดทำเพลงขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยคุณพิจักษ์ยินดีเขียนเพลง คำร้อง ทำนอง พร้อมให้ร้องไกด์โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด โดยมอบภาระให้ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล รับภาระและหน้าที่ด้านจัดหาข้อมูล และได้ร่วมกันทำขึ้นมาจนกระทั่งแต่งเพลงได้ ๑๐ เพลง
                ขณะเดียวกัน นายสง่า เพ็ชรรัตน์ ประธานชุมชนตลาดท่าทองใหม่ ได้แต่งเพลงขึ้นมาอีก ๑ เพลง พร้อมกับบันทึกทำนอง และร้องไกด์ให้ด้วย
                จึงได้นำลงไว้เพื่อให้ท่านผู้สนใจ และศิษยานุศิษย์วัดท่าไทรได้ช่วยกันพิจารณา ปรับปรุง เนื้อหา คำร้อง ของเพลงให้สมบูรณ์ก่อนที่จะบันทึกเสียงต่อไป
                หากท่านใดที่อ่านเนื้อหา คำร้อง ทำนองของเพลง ดังกล่าวแล้ว ต้องการให้ปรับปรุงตรงไหน จุดใด หรือต้องการมีร่วมสนับสนุนการจัดทำเพลง ก็ขอเชิญติดต่อได้ที่
                พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. 08-1606-0244
                พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. 08-1569-0309
                E-Mail : watthasai@thai.com, songpak16@thai.com
ขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงพ่อชม หลวงพ่อเพชร และวัดท่าไทร ได้ติดตามอ่าน พิจารณาเนื้อหา คำร้อง ของเพลงที่จะดำเนินการได้ตามอัธญาศัยครับ...

 

๑.ประวัติวัดท่าไทร

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                สองพันสองร้อย ย้อนรอยเหตุการณ์ผ่านไป กำเนิดแห่งวัดท่าไทร บ้านท่าทองใหม่ ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มั่นคง ติดกับถนนสายตรง สุราษฎร์-นครฯถนนใหญ่
                ได้รับคัดเลือก วัดพัฒนาตัวอย่าง ชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทันสมัย สามร้อยกว่าปี ประวัตินั้นมีบอกไว้ ตำบลทุ่งกงเปลี่ยนไป เป็นท่าทองใหม่ในปัจจุบัน
                พ่อแกแม่เฒ่า ท่านบอกเล่าเอาไว้ ที่สามสิบห้าไร่ร่วมถวายด้วยกัน ร่วมถวายด้วยกัน แปดรูปเจ้าอาวาส มีความสามารถครบครัน ร่วมถึงรูปปัจจุบัน พระเทพพิพัฒนาภรณ์ พระเทพพิพัฒนาภรณ์
                เป็นอุตทยาน การศึกษาสุราษฎร์ธานี ณ วัดท่าไทรแห่งนี้สร้างสรรฅนดี พระธรรมคำสอน ท่านจะอิ่มบุญ ด้วยพุทธฅน แน่นอน พระเทพพิพัฒนาภรณ์ สอนตามแบบอย่างองค์พระสัมมา

๒.ประวัติหลวงพ่อชม

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                ที่บ้านดอน ติดกับหมู่บ้านหัวหมาก กำเนิดแห่งชายคนยาก ครอบครัวยากจน ท่านคนกาญดิษนฐ์ เขาเรียกนายชม เพื่อนผองนิยมใกล้ชิด คนดีแห่งเมืองกาญดิษฐ์ พี่น้องญาติมิตรมากมาย
                ท่านเกิดวันจันทร์ ยี่สิบกันยาตามประวัติ สองสี่สี่ศูนย์ เนชัด ตามประวัติเป็นคนเรียบง่าย ช่วยเหลือสังคม ผู้คนนิยมทั่วไป มีคุณธรรมล้ำไกล จิตใจโอบอ้อมอารีย์
                อายุยี่สิบ สองสี่หกศูนย์ ท่านบวชที่วัดสนธิ ตำบลกระแดะ สุราษฎร์ธานี เป็นคนขยัน ศึกษาธรรมะมากมี สอบไล่ได้นักธรรมตรี ต่อมาอีกทีได้นักธรรมโท
                โยมพ่อชื่อพุ่ม โยมแม่ชื่อพันทวดสิณจ์ที่ต้องเข้าวัดเป็นอาจิน ทำบุญถือศีล ธรรมะธรรมโม ลูกบวชเป็นพระ ฉายาพระชม คุณาราโม อยู่วัดท่าไทรใหญ่โต เป็นเจ้าอาวาส สะอาดคุณธรรม

๓.ผลงานหลวงพ่อชม

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                พระหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร สร้างงานเอาไว้มากมาย ตามรอยองค์พระสัมมา เทศนาสอนสั่ง ชาวบ้าน เลื่อมใสศรัทธา เป็นพระระดับแนวหน้า ของชาวสุราษฎร์ธานี
                ได้รับตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอ สอนสั่งซื่อตรงเสมอ ทั่วอำเภอรู้จักท่านดี ศิษย์ญานุศิษย์ ฝังใจในคุณความดี ที่วัดท่าไทรแห่งนี้ เป็นที่สอนธรรมบรรยาย
                สิญจน์อุทิศดิตภาราม มูลนิธิ ท่านตั้งขึ้นมาไว้คอยช่วยเหลือประชา เวลาพบประสบภัย น้ำท่วมหลายครั้ง ข้าวของชาวบ้านเสียหาย พระครูดิต ไม่นิ่งนอนใจ ช่วยให้บรรเทาเบาบาง
                ด้วยคุณธรรมล่ำลึกของท่าน ประวัติบรรทึกหลักชาวลูกหลานควรเอา เยี่ยงอย่าง สืบสานศาสนา สอนธรรมะไวัไม่จืดจาง ทุ่มเทกายใจทุกอย่าง หลวงพ่อชม คุณาราโม

๔.ประวัติพระเทพพิพัฒนาภรณ์

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                ยี่สิบหกสิงหา สองสี่แปดสาม กำเนินเด็กน้อยสยาม นามเด็กชายชูชาติ อยู่บ้านดอนยา เก่งกล้ามีความสามารถ ผิวคล้ำธรรมชาติ เปรื่องปราดด้านการศึกษา
                เป็นลูกพ่อชื่น แม่นั้นชื่อมล พี่น้องนั้นมีเจ็ดคน ยากจน ชาวไร่ชาวนา ครอบครัวทุกคน อยู่ตำบลกะแดะดอนยา ท่านใส่ใจพระธรรมศึกษา อำลาพ่อแม่เพื่อนรัก
                สองห้าสิบห้า บรรพชา เป็นบรรพชิด วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ศิษย์หลวงพ่อจ้อยดอนสัก สุราษฎร์ธานีเมือง คนดีเป็นที่รู้จัก พระชูชาติสามารถยิ่งนัก นำชักคนทำความดี
                เมื่อออกพรรษา ศึกษาธรรมไปทั่ว ค้นหาความรู้ใส่ตัว สอบไล่ได้ชั้นทุกที อยู่วัดท่าไทร ท่านได้ตำแหน่งมากมี ล่าสุดทุกคนยินดี พระเทพพิพัฒนาภรณ์

๕.ผลงานพระเทพพิพัฒนาภรณ์

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                ผลงานผ่านมา เจ้าคณะจังหวัด มองเห็นเด่นชัด ด้านการพัฒนา ช่วยเหลือสังคม ฝ่าแดดลมพระอุตส่าห์ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากมี
                สมเป็นพ่อบ้าน ด้านพุทธศึกษา ระดับแนวหน้า ในเขตสุราษฎร์ธานี ช่วยเหชือชุมชน หลายตำบล หลายหน้าที่ เพชรแห่งเมืองคนดี ทำหน้าที่ทั่วไป
                บ้านช่วยวัด วัดนั้นช่วยบ้าน ท่านช่วยประสานสัมพันธ์ ให้มั่งคนไว้ เป็นพระตัวอย่าง สร้างสรรผลงานมากมาย เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ไม่เป็นอุปสรรค
                ด้วยคุณความดี ที่พระท่านได้ทำ เป็นบุณหนุนนำ ได้ตำแหน่งสูงศักดิ์ สองห้าสี่แปด ประวัติบัณทึกไว้เป็นหลัก ชาวบ้านภูมิใจยิ่งนัก พระเทพพิพัฒนาภรณ์

๖.เที่ยวงานประเพณีวัดท่าไทร

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                เที่ยวงานประเพณี ขอเชิญไปที่วัดท่าไทร วัดเก่าโบราณ เที่ยวสนุกสนานบ้านท่าทองใหม่ วัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆ เชิญร่วมวงกลองยาว จะช้าอยู่ใย
                กราบหลวงพ่อชม ขอพรพระพรมน้ำมนต์ให้ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้พวกเราทุกคน มีโชคมีชัย ท่านเจ้าคุณโอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจดี คนหนึงในศรีวิชัย
                เดือนเมษา งานประเพณี เพื่อนผองน้องพี่ รถน้ำดำไหว้ ขอพรพ่อแก่แม่เฒ่า หนุ่มๆสาวๆหน้าตาสดใส ปรายเดือนห้า จบเดือน จบปี มีงานประเพณี เชิญที่วัดท่าไทร
                งานชักพระแข่งเรือยาว หนุ่มๆสาวๆร่วมแรงร่วมใจ กองเชียร์มาทุกตำบล มอเตอร์ไซรถยนต์ มากันมากมาย แล้วปิดทอง พระอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อชมพระครูดิตจะได้มีโชคมีชัย

๗.คำขวัญอำเภอกาญจนดิษฐ์

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                เออ….จะขอกล่าวคำขวัญกาญจนดิษฐ์ ให้ญาติมิตร พี่น้องที่ข้องใจ หอยนางรมตัวโต กว่าเมืองใด วิทยาลัยฝึกลิง ทุกสิ่งอัน
                กล่าวคำขวัญ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อนใกล้ชิดเขาบอกมาว่าใหญ่โข หอยนางรม หรือตะโกรองพันตัวโต ไม่ใช่โม้ เชิญไปดูปากท่าทอง
                มีอีกอย่างเพื่อนเขาบอก เป็นเรื่องจริง วิทยาลัยฝึกไม่เป็นสอง บ้านบ่อโหลกคุณสมพร เป็นเจ้าของ ชื่อกึกก้อง ดังไปทั่วพ้นเมืองไทย
                วัคคูหา งามถ้ำพระไสยาสน์ เออ…พระพุทธบาทโบราณตั้งเรียงราย แล้วเชิญไปถ้ำเพชรพนมวัง เป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ ยังคงไว้ เที่ยวน้ำตกภูรินนั้นไม่ไกล เชิญท่านตามไปเที่ยวดู จะรู้จริง
                กล่าวท้ายสุด พระพุทธบาท ท่าอุเท เชิญพี่น้อง พ่อแม่ทั้งชาย หญิง กุ้งกุลามีหลากหลายมากจริงๆ แถมอีกสิ่งแสนรุ่งเรือง เมืองท่าทอง

๘.ของดีเมืองกาญดิษฐ์

คำร้อง/ทำนองโดย ศ.สุราษฎร์
                สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ของดีมากมาย เชิญเที่ยวงานวัดท่าไทร อยู่ไม่ไกล ใกล้อำเภอเมือง ติดกับบางกุ้ง มีกุ้งมากมายตัวเขื่อง ประวัติเล่ามาเป็นเรื่อง มีพระเครื่อง ทางวัดจัดมา
                ชมน้องนงค์ราม สาวงามบ้านท่าทองใหม่ แต่ละคนช่างงามไฉไล ในตลาดสวยปราดบาดตา รับรองติดใจ เมื่อจากไปไม่นานต้องมา กาญดิษฐ์ ของดีมีค่า เชิญบูชา กราบหลวงพ่อชม
                เจ้าคณะจังหวัด ท่านจัดงานประเพณี ไว้คอยต้อนรับน้องพี่ ทุกปีเป็นที่นิยม ภายในวัดสบาย เชิญไปกราบ หลวงพ่อชม ปิดทองแล้วให้พระพรมน้ำมนต์ พ้นอันตราย
                ก่อนท่านกลับไป ขอให้พระอันศักดิ์สิทธิ์ บารมีของพระครูดิตถ์ฯ เนรมิตรทุกคนปลอดภัย โชคดีกันหนา โอกาสหน้าค่อยมากันใหม่ อย่าลืมแวะวัดท่าไทร ถิ่นศรีวิชัยแห่งนี้


หมายเหตุ.- เนื้อหาของเพลงที่เหลือ จะทะยอยลงในโอกาสต่อไปครับ