พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดท่าไทร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา


             ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ ลานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จ เป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และทรงพระราชทานเทียนพรรษาแด่ "วัดท่าไทร" อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

             ในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อจากนั้น ได้กระทำพิธีสมโภช โดยมีพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และมีพระสงฆ์ ๙ รูป นำโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าอาวาสวัดท่าไทรเป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์สมโภช เสร็จแล้วได้ ถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมพิธีสมโภชเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณ.-เว็บ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


**************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร