ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่าน เข้าสู่.. กระดานข่าว / Webbord
วัดท่าไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทนำ / เพียงความเข้าใจ
 
กติกา และ มรรยาทการใช้ Webbord

Imageเนื่องจาก Website แห่งนี้ มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระทู้ต่าง ๆ และการแสดงความเห็นดังกล่าว เป็นการเสนอต่อกลุ่มคน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นสาธารณะชน การเข้าร่วมในกิจกรรมของชมรม ไม่ว่าจะเป็น การตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่าง ๆ ใน Website แห่งนี้ จึงจำเป็นที่จะ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถ post ข้อความต่าง ๆ เข้ามาได้โดยอิสระ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร
               ดังนั้นผู้ดูแล website แห่งนี้ จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบ ในข้อความทุกข้อความ ที่ส่งเข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อความสงบ เรียบร้อย ต่อสังคม ส่วนรวม และต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน website แห่งนี้ จึงจำเป็นต้องกำหนด กติกาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ


ด้วยความตั้งใจและเมตตาธรรม
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
E-mail : watthasai@gmail.com, songpak16@yahoo.com
WebMaster

 
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครูอาจารย์ซึ่งสังคมไทยถือว่าเป็นปูชนียบุคคล
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นคำหยาบคาย ลามก อนาจาร
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชัง จากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นใน website แห่งนี้ โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ พระศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่นเบอร์เพจ e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจเนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น website แห่งนี้จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ

หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ผู้ดูแล website แห่งนี้ สงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้หรือ ข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี

| ไม่ยอมรับ / Home | | ยอมรับ /ไปกระดานข่าว |