ข้อมูลที่ควรทราบ
เกี่ยวกับ "มูลนิธิสิญจน์อุทิศดิตถาราม"
วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
***************
 
โปรดเลือกหัวข้อเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อเรียกดูข้อมูล.-
คำปรารภของพระครูดิตถารามคณาศัย (หลวงพ่อชม คุณาราโม) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ
คำเชิญชวนของ พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ. ๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ความหมายของ "มูลนิธิ" โดย พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
ตราสารของสิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ
ภาพเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ"
คณะกรรมการมูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" ชุดแรก พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔
คณะกรรมการมูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" ชุด ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖
คณะกรรมการมูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" ชุด พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑
คณะกรรมการมูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" ชุดปัจจุบัน
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี