ภาพถ่ายปกสมุดบัญชีคู่ฝากของ
มูลนิธิ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" วัดท่าไทร

 

ผลงานชิ้นสุดท้าย
             หลวงพ่อชมท่านได้สร้างและฝากไว้ให้อนุชนรุ่นหลังที่ปรากฏในปัจจุบัน ก็คือ “มูลนิธิสิญจน์อุทิศดิตถาราม” เพื่อให้นำเอาดอกผลมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงพระภิกษุสามเณรวัดท่าไทรและเพื่อการกุศลทั่วไปนั้น ยังคงดำเนินงานสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อชมอยู่เสมอ
             สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อชมให้คงอยู่และมั่นคงสืบต่อไป ขอเชิญบริจาคเข้ามูลนิธิฯ โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี ประเภทฝากประจำ ๑๒ เดือน บัญชีเลขที่ ๒๙๖๒๐๘๘๐๒๓ ชื่อบัญชี มูลนิธิสิญจน์อุทิศดิตถาราม หรือท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๗๗-๒๗๓๘๓๔, ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔ ได้ทุกวัน
             ท่านที่มีความสนใจใคร่จะเยี่ยมชมข้อมูล บทความ วิชาการทั้งทางด้านศาสนา และสรรพวิชาการทั่วไป และผลงานของหลวงพ่อชม สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่เว็บไซต์วัดท่าไทร www.watthasai.org

 

ภาพถ่ายสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร "มูลนิธิสิญจนอุทิศดิตถาราม"
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี ประเภทฝากประจำ ๑๒ เดือน บัญชีเลขที่ ๒๙๖๒๐๘๘๐๒๓
ชื่อบัญชี มูลนิธิสิญจน์อุทิศดิตถาราม

 

ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี