โปรดคลิ๊กเลือกหัวข้อของบทกลอนธรรมะเพื่ออ่าน
หมวดทั่วไป
*
จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า... โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
สูบบุหรี่โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ถ้าสตรีดื่มเหล้า โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ยิ่งเจริญยิ่งบ้า? โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ความสุข โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
สู้กับหมอน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ภัยร้ายของนักเรียน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ศึกษากันท่าไร? โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นพ่อให้เป็นพ่อ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ชาวบ้าน-ชาววัด โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
การปิดทอง โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เผาตัวเอง โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ยิ่งตรงยิ่งคดลึก โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
รสสวรรค์นั้นเสพติด โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
อาจารย์ไก่ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ปากอย่างใจอย่าง โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ปัญหาเฉพาะหน้า โดย พุทธทาส ภิกขุ
หมวดมอง
*
มองแต่แง่ดีเถิด โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
มองถูกทุกข์คลาย โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
มองดินเห็นฟ้า โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
มองฟ้าปะดิน โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
จะดูโลกแง่ไหนดี? โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ตาบอด-ตาดี โดย พุทธทาส ภิกขุ
หมวดโลก
*
โลกเปรียบศาลาให้อาศัย โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกรอดเพราะกตัญญ โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกนี้คืออะไรแน่? โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกนี้คือทางผ่านและบทเรียน โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกคือเครื่องลองและโรงละคร โดย พุทธทาส ภิกขุ
*

โลกเปรียบมหาสมุทรและกรงไก่ โดย พุทธทาส ภิกขุ

*
โลกนี้คืออะไรแน่? ครั้ง 2 โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกนี้น่าขำ โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกกลียุค โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกนี้พัฒนา โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกพัฒนา โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
เมื่อกิเลสยึดครองโลก โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ทรงเปิดโลก โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
โลกอนิจจัง โดย พุทธทาส ภิกขุ
หมวดศีลธรรม
*
ความหมายของศีลธรรม โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ศีลธรรมกับคน โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ศีลธรรมถดถอย โลกย่น-ถ่อย-ยับ โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
หลงความบ้าว่าศีลธรรม โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาวินาศ โดย พุทธทาส ภิกขุ
*
ศีลธรรมกลับมาเถิด โดย พุทธทาส ภิกขุ
หมวดกรรม
*
กรรมดี ดีกว่ามงคล โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ทำดี ดีแล้วเป็นพร โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ได้ดีเพราะถูกด่า โดย พุทธทาส ภิกขุ
 
*
ดีในชั่ว โดย พุทธทาส ภิกขุ
 
*
ชั่วในดี โดย พุทธทาส ภิกขุ
  หมวดที่พึ่ง
*
พระรัตนตรัย โดย พุทธทาส ภิกขุ
 
*
ตามรอยพระพุทธองค์ โดย พุทธทาส ภิกขุ
 
*
เราสร้างดวง อย่าให้ดวงสร้างเรา โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นมนุษย์ หรือ เป็นคน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
การพึ่งผู้อื่น โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
อยู่กับธรรม โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
กัลยาณชน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ความรักของอวิชชา โดย พุทธทาส ภิกขุ
  หมวดพระ
*
ความเป็นพระ โดย พุทธทาส ภิกขุ
 
*
เป็นพระบ้าน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นพระป่า โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นพระเถื่อน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นพระเมือง โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นหลวงตา โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
เป็นเจ้าคุณ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
ปุถุชน โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
อรหันต์ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
โพธิสัตว์ โดย พุทธทาส ภิกขุ
   
*
Comming Soon
   
*
Comming Soon
  บทกลอนอื่น ๆ
*
ลดลาย โดย อ่อนฌาน ญาณเยาว์
   
*
หัวใจแกร่ง โดย ฟากฝั่งฝัน
   
*
ข้อคิดในการจัดงานวันเกิด
   
*
ความสำนึก โดย พระครูสุวิมลสังฆกิจ วัดดอนกะถิน จ.สุราษฎร์ธานี
   
*
ครูหรือคือเรือจ้าง
   
*
วัฒนธรรมไทย
   
*
อวสานแห่งชีวิต
   
*
Comming Soon
   
*
Comming Soon
   
*
 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี