บทนำ / บทเว็บมาสเตอร์
โดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
webmaster
*******************************


Image             
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็เพราะเสียงเรียกร้องและคำแนะนำจากหลายท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วให้คำแนะนำโดยส่ง E-Mail ไปบอกบ้าง พูดให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งเราได้เก็บเล็กผสมน้อยหลายต่อหลายครั้งครา แล้วจึงได้นำมาปรับปรุง ปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่หลายท่านแนะนำ

             ก็รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากครับ ที่ได้รับการต้อนรับ และคำติ ชม คำแนะนำของทุก ๆ ท่าน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาดี + มีน้ำใจ ซึ่งก็ขอขอบพระคุณในคำแนะนำ และเจตนาดีที่มอบให้ไป ไว้เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย และเราขอเรียนว่า จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปให้เป็นอีกเว็บหนึ่งของผู้ที่สนใจใฝ่ค้นคว้า ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเว็บวัดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ ที่ประสงค์จะให้วัดใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และนำเอา หลักพุทธศาสนธรรมเข้าสู่ประชาชนและศาสนิกชนให้เกิดศานติสุขตามสมควร
             ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เราได้มี URL เว็บไซต์ของวัดท่าไทรขึ้นมาอีก ๑ รายการ เป็น http://www.watthasai.com (ได้ของเดิมคืนกลับมาแล้ว) โดยมี คุณเกียรติศักดิ์ สมวงศ์ (ป้อม) เป็นเจ้าภาพทั้งจดโดเมนเนมและเช่าโฮสท์ จึงขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ (โดยสรุป วัดท่าไทรมีเว็บไซต์ ๓ URL ได้แก่ www.watthasai.net www.watthasai.comwww.watthasai.org

             สำหรับหน่วยงานราชการ เอกชน สำนักงานเจ้าคณะ โรงเรียน หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะลิ้งค์เว็ปไซต์ของเรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือค้นคว้า เรายินดีอนุญาตตามประสงค์ทุกประการ โดยขอให้ดำเนินการได้โดยทันที มิต้องรออนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร และหากจะกรุณา โปรดแจ้งให้เราทราบที่สมุดเยี่ยมให้ทราบด้วย จะก็ขอบคุณยิ่ง

             เมื่อเยี่ยมชมเว็บแล้ว ขอเชิญท่าน คลิ๊กที่นี่และเขียนลงในสมุดเยี่ยม หรือหากมีข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือจะติ จะชมอะไร ก็ขอเชิญท่านคลิ๊กที่นี่และเขียน ข้อความลงในWebboardได้เลยนะครับ หรืออยากให้ เราเพิ่มลิ้งค์อะไร ตรงไหน อย่างไร ก็ขอเชิญส่งE-Mailไปถึงเราได้เลยนะครับ โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพิจารณาทุกรายการ หรือถ้าจะกรุณาไปร่วมเป็นทีมในการปรับปรุง ส่งเสริมเว็บ นี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะขอขอบพระคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยครับ และเหนือสิ่ง อื่นใด "เรากำลังรอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมเป็นพลัง" ในการสรรค์สร้างสังคมไทยเราจากทุกท่านอยู่ครับ

             เว็บไซต์วัดท่าไทรและเว็บไซต์ในเครือ ข้าพเจ้าเขียน และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่และภารกิจส่วนอื่นด้วย บางครั้งก็เกิดการขัดข้องทางด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถรักษาโดเมนเนมเดิมไว้ได้ รวมทั้งอีกหลาย ๆ เว็บของข้าพเจ้า ซึ่งจำต้องยอมให้ปิดลงไป ซึ่งเมื่อปิดลงไปแล้ว จะจดทะเบียนในชื่อเดิมก็ไม่ได้ เพราะมีผู้จดทะเบียนเอาไว้หวังเก็งกำไร และหากเราต้องการจะซื้อโดเมนเนมดังกล่าวคืน เราสามารถทำได้โดยวิธีการประมูล ซึ่งจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ค่อนข้างมาก จึงตัดสินใจจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่จาก .com มาสู่ .net

             ดังนั้น เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธา และมีความประสงค์ที่จะให้สนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะ ความรู้ ฯลฯ ของคณะสงฆ์ส่วนนี้ สามารถทำได้โดยส่งเป็นธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชือบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

 

ขอเจริญธรรม
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
Webmaster
webmaster contact E-mail : watthasai@gmail.com