ความสุข 8 ประการในการทำงาน
แนะนำโดย : สุวิมล เทพนม
ที่มาภาพประกอบ : ความสุข 8 ประการในการทำงาน HAPPY WORK PLACE


Image              คู่มือ ความสุข 8 ประการในการทำงาน HAPPY WORK PLACE / จัดทำโดย : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน / จำนวน 60 หน้า / สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข

เมื่อคนเป็นสิ่งมีค่าที่สุดขององค์กร

เมื่อองค์กรมีชีวิต

เมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม

งานที่ท้าทายในอนาคต

              วันนี้ไม่ใช่แค่ Human Resources เท่านั้นแต่เราต้องการสร้าง Human Relationship เพื่อให้ “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์”

Image              ปัจจุบันนี้องค์กรหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรมากขึ้น Happy Workplace จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนทำงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

              Happy Workplace คือ องค์กรแห่งความสุข ความสุขจะมีได้อย่างไรในองค์กร เราสามารถหาคำตอบได้ใน “คู่มือความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (Happy Workplace) โดยมี Happy 8 หรือ “8 เซียน ความสุข” ที่สามารถช่วยตอบคำถามให้กับทุกคนในองค์กรได้

ทำไมเราต้องมีเซียนนำทาง???

              ต่อแต่นี้ไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดกาล เพียงแค่เราเปิดใจให้เซียนในหนังสือเล่มนี้มาชี้แนะ หรือนำทางท่านผู้อ่าน เพราะชีวิตของผู้คน น้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติและสิ่งรอบตัวได้อย่างถูกต้อง หนังสื่อเล่มนี้ช่วยทุกท่านให้เข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้

Image

เซียนเปรียบเสมือน “ผู้รู้ที่มาคอยชี้แนะสั่งสอน”

              สิ่งใดเป็นสิ่งถูกผิดดีชั่วท่านจะแนะเคล็ดลับต่างๆ ให้เรา ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านบางทีเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงหรือรู้แล้วแต่หลงลืมไป ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกใบนี้ แต่เซียนจะพยายามดึงออกมาให้เห็นชัดเจน ผู้อ่านท่านใดอยากทราบบทบาทของเซียน ติดตามได้ที่ “คู่มือ ความสุข 8 ประการในการทำงาน HAPPY WORK PLACEW

Happy 8 คือเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขในชีวิตของคนทำงาน โดยประกอบไปด้วย

Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

ImageHappy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย

 

...เราไม่ควรจมจ่อมอยู่กับปัญหา
ไม่แบกปัญหาให้หนักอก…

              เซียนผ่อนคลายมักสอนพวกเราว่า เราไม่ควรจมจ่อมอยู่กับปัญหา ไม่แบกปัญหาให้หนักอก แต่จะวางปัญหาลงด้วยสติตัดอารมณ์ออกแล้วถอยห่างออกมา ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัญหานั้น ปัญหาใหญ่ก็จะคลายเป็นปัญหาเล็ก ปัญหาเล็กก็จะกลายเป็นเพียงฝุ่นผง เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เรื่องหนักหนาสาหัสก็จะกลับเป็นดังปุยนุ่นที่ “บางเบา”

              นอกจากนี้เซียนผ่อนคลายยังบอกถึงวิธีผ่อนคลายร่างกายเวลาเครียด และความรู้จากเซียนอื่นๆ อีกมากมาย ที่ผู้อ่านทุกท่านไม่ควรพลาด

เซียนครอบครัวดีมักบอกเราว่า “สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ก็คือ Imageการใช้ชีวิตลำพังในโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใครแบ่งปันความทุกข์ ความสุข และครอบครัว ทำหน้าที่ที่นี้ได้ดีที่สุด” เราจะเป็นคนอย่างไรมีพื้นฐานมาจากครอบครัวเป็นคนมีความสุข มองโลกในแง่ดี เป็นที่รักของคนทุกคน วันๆ ผ่านไปได้ด้วยความทุกข์ใจและร้อนรน ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีสักที ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เซียนครอบครัวดี มีคำตอบ ให้กับผู้อ่านทุกท่านในหนังสือเล่มนี้นะค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ คู่มือ ความสุข 8 ประการในการทำงานเล่มนี้สามรถติดต่อได้ที่ แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน www.happygoal.org หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th โทรศัพท์ 0-2298-0222 ต่อ 101-105**************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร