รวมคำวัด ภาษาพระ ภาษาธรรมที่เราชาวพุทธควรรู้

Image            ข้อมูลในหมวดนี้ ซึ่งเราได้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอคำวัด ภาษาพระ และภาษาธรรม ซึ่งคัดมาจากหนังสือคำวัด (พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด) โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต) สมณศักดิ์ปัจจุบันคือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และบางรายการข้าพเจ้าได้เขียนอธิบายเพิ่มเติมไว้ใน "ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราชาวพุทธควรรู้" ไว้ตอนท้ายของคำวัด เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ท่านที่สนใจใฝ่รู้ธรรม บนโลกอินเตอร์เนตได้เลือก "คลิ๊ก/อ่าน" ตามที่สนใจใคร่รู้ได้เลยทันที จึงขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณเจ้าของข้อเขียนไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้
            เนื่องจากหนังสือคำวัด (พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด) ดังกล่าว มีข้อมูลมากมายและหนาถึง ๑,๕๐๓ หน้า ข้าพเจ้าไม่สามารถจัดพิมพ์และนำลงทั้งหมดในคราวเดียวได้ โดยจะพยายามทะยอยนำลงไว้ตามโอกาสอันควร จึงขอให้ท่านที่สนใจใคร่อ่าน โปรดอดใจและติดตามอ่านต่อไปนะครับ
            ปณิธาน/อนุญาตแชร์ได้ : ทุกข้อความ ทุกภาพประกอบที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ข้าพเจ้า(พระมหาบุญโฮม วัดท่าไทร) ขอมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ โดยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ท่านที่ต้องการแชร์ ขอเชิญตามอัธยาศัย (โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก) ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ได้รับบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะด้วยกัน ขอให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งชาตินี้และชาติหน้าโดยทั่วกัน สาธุๆๆ

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล(ไชยฤทธิ์)
ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.
webmas
ter


  กถา
  กฎแห่งกรรม
 
กฐิน
  กรรมวาจาจารย์
  การกสงฆ์
  กินบุญเก่า
  กิเลส
  ขมาโทษ สมาโทษ
  ข้าวพระ/ข้าวพระพุทธ
  เข้าพรรษา
  คว่ำบาตร-หงายบาตร
  คิลานปัจจัย
  คุณูปการ
  จังหัน

  เจ้ากรรมนายเวร
  จุลกฐิน
  ชีปะขาว
  ดิรัจฉานวิชา
  ฎีกา
  เณรหน้าไฟ
  ทิด
  ธงชัยพระอรหันต์
  นิยยานิกธรรม
  ประมาท
  ปลง

 
ผาติกรรม
  เผา
  พรรษา
  พระอธิการ
  พุทธกาล
  พุทธประวัติ
  ภาวนา
  ภิกขาจาร
  มนุษยธรรม
  มรรคนายก
  โมหะ

 
ยถากรรม
  ฤษี ฤๅษี
  ลาข้าวพระ
  ลาสิกขา-ลาสิกาขาบท
  วาสนา
  วินยาธิการ
  วิสาขบูชา
  เวรมณี
  สหรคต
  สักการะ
  สังฆทาน
  สัตบรรณคูหา
  สัมโมทนียกถา
  ห่มดอง-ห่มคลุม
  อภัยทาน
  อาณาสงฆ์
  อานิสงส์
  อนุโมทนา
  เอวัง
 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่