บทความ "สวดมนต์ปีใหม่"
คอลัมน์ ศาลาวัด


              "สวดมนต์" เป็นการกล่าวคำสั่งสอนให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงมือปฏิบัติตาม มีผลต่อชีวิตจิตใจ ความรู้สึกและพฤติกรรม

              การสวดมนต์ เป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมคำสอนพุทธบริษัทต่างพากันมาเข้าเฝ้า โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าทั้งตอนเช้าและตอนเย็น

              สำหรับคติความเชื่อการสวดมนต์ของไทยนั้น ได้ถือตามเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธกาล ดังมีเรื่องเล่าว่าเมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลี ทำให้คนและสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก พระอานนท์ จึงได้ไปยัง ณ ที่นั้นแล้วสวดรตนสูตร โรคนั้นได้ระงับไป

              สมัยหนึ่ง ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร โปรดให้พระ จุนทเถระสวดโพชฌงคสูตรถวาย

              ครั้งหนึ่ง พวกภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่า ถูกพวกอมนุษย์รบกวน พระพุทธองค์โปรดให้สวดกรณียเมตตสูตรแล้วอยู่ต่อไป ภัยเหล่านั้นก็ไม่มี

              ในเทศกาลแห่งความสุข วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..แบบวัฒนธรรมไทย ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์"

              ด้วยเหตุที่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม รวมทั้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศ

              เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพ มหานคร เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2553 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์

              เน้นกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีพุทธ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมการแสดงมหรสพหลายเวที ได้แก่ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ โขน ละครนอก การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

              นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้มีการเปิดวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ภายในวัดข้ามปี

              ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากวัดต่างๆ กว่า 1,000 วัดทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับพรปีใหม่ สามารถดูรายชื่อวัดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่อย่างสร้าง สรรค์และเป็นมงคลชีวิตกับตนเองและคนที่คุณรัก โดยไม่ต้องกินเหล้าเมายา จนเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตนไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย

ที่มา.-http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlNREkzTVRJMU1nPT0

วัดท่าไทร จัดให้มีพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี

               วัดท่าไทร ร่วมกับประชาชนพุทธบริษัท จัดให้มีพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

               วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป โดยมีประชาชนพุทธบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมายทุกปี

ข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติม.-
              มติมหาเถรสมาคม สนับสนุนโครงการสวดมนต์ปีใหม่ สุขใจได้บุญ
              สวดมนต์ปีใหม่สุขใจได้บุญ
              ประเพณีทำบุญปีใหม่

             ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
             วันขึ้นปีใหม่
             สวดมนต์ปีใหม่


**************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร