ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
เรื่องปก 1 มกราคม 2553 - 00:00


             ในที่สุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มาถึง ช่วงเวลานี้ผู้คนเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน แม้จะดำเนินชีวิตอยู่บนวิกฤติเศรษฐกิจบนอุปสรรคนานัปการ บนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ คนส่วนใหญ่ละเลยที่จะฉลองขึ้นปีใหม่บนทางสายกลาง รวมไปถึงการสำรวจชีวิตจิตใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมตนเอง

             การจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจส่งท้ายปีของคนในสังคม มีความแตกต่างกันตามความความศรัทธาและกำลังที่สามารถทำได้ นับตั้งแต่จัดภายในครอบครัว ภายในชุมชน สำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มักแบกเป้เดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นแก๊ง ถ้าเป็นผู้สูงอายุนิยมทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลตามวัดวาอาราม ฉะนั้น การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่จึงแตกต่างกันไปตามความรักและความชอบของแต่ละคน

             เถลิงศกใหม่ปี 2553 นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และประชาคมงดเหล้า 8 ภาค ชวนเข้าวัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่วิถีพุทธ ภายใต้แนวคิด "ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์" ใน 35 วัดดังทั่วประเทศ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกว่า 1,016 แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมเทศกาลปีใหม่โดยหันหลังให้อบายมุข โดยเฉพาะน้ำเมา

             จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของปีที่แล้ว รวม 5 วัน มีผู้เสียชีวิต 336 คน มีบาดเจ็บ 3,984 คน สาเหตุสำคัญมาจากเมาแล้วขับ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ฝากถึงคนที่จะฉลองปีใหม่ผ่านบทสักวาสื่อพิษภัยของการเลี้ยงฉลองด้วยเหล้าว่า สักวา สุรา แปลว่าเหล้า ดื่มแล้วเมา เหมือนคนเลว พูดเหลวไหล ทำให้เกิด อุบัติเหตุ เกิดโรคภัย ให้เสียทรัพย์ เสียนิสัยเสื่อมปัญญา ทั้งเมรัย เฮโรอีนสิ่งเสพติด อีกยาเมา ทุกชนิดสร้างปัญหา เลิกเสียเถิดมันเป็นโจร ปล้นเงินตรา ถ้ารักตนอย่าเสพสุรา ยาเมาเอย

             ขณะที่ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เน้นย้ำว่า เหล้ากำลังระบาดทุกหนแห่ง ก่อความร้าวฉานในครอบครัว บั่นทอนสุขภาพของผู้คน และทำลายชีวิตของเยาวชน อย่าปล่อยให้เหล้าท่วมเมือง อย่านิ่งเฉยให้ความมึนเมาเข้าสิงผู้คนทั้งประเทศ ร่วมกันระดมธรรมบำเพ็ญบุญเพื่อนำสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่แผ่นดิน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านพร้อมใจปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ 2553 เป็นปีแห่งวิถีพุทธนำสันติสุขกลับคืนสู่ครอบครัว และฟื้นศีลฟื้นธรรมเพื่อแผ่นดินไทย

             ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มกราคม 2553 มีกิจกรรมการถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ที่เป็นมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ เช่น ชัยมังคลคาถา, มงคลจักรวาลน้อย-ใหญ่, มหาสมัยสูตร, ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร การสมาธิและการแผ่เมตตาบารมี 10 ทิศ เสร็จสิ้นการสวดมนต์ พระสงฆ์แสดงธรรม กล่าวสัมโมทนียคาถา อวยพรปีและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ คนไทยสามารถไปร่วมกิจกรรมใน 35 วัดดังทั่วประเทศ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกว่า 1,016 แห่งได้

             นอกจากจะได้โอกาสทำดีให้กับตัวเองแล้ว ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญแต่ละวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะกราบไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย และยังจะได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์หลายอย่าง เช่น รู้ซึ้งและเข้าใจถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความหมายแห่งพระธรรมคำสอนและวิถีปฏิบัติที่งดงามของพระอริยสงฆ์ ภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้

             สำหรับรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
             กรุงเทพมหานคร วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ, วัดยานนาวา เขตสาทร, วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง, วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ, วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ภาคเหนือ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย, วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก, วัดท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.พิจิตร, วัดคลองโพธิ์ อ.คลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์, วัดหนองโว้ง อ.หนองโว้ง จ.สุโขทัย

             ภาคอีสาน
             วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น, วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม, วัดสระพังทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร, วัดไพรีพินาศ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, วัดศรีพันดอน อ.ภูเรือ จ.เลย, วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด, วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ภาคกลาง วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง, วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง จ.สระบุรี วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี, วัดป่าเรไร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, วัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออก ประกอบด้วย วัดโสธร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว, วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

             ภาคใต้
              วัดพระมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง, วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี, วัดสุวรรณวิชัย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นอกจากนี้ ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมในวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้ง 1,016 แห่ง และวัดใกล้บ้านได้ อยากรู้ว่าวัดไหนร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้บ้าง ดูรายละเอียดได้ที่ www.stopdrink.com ปีวัวผ่านไป ปีเสือเข้ามา ขอให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ปีใหม่สุขสันต์ สวัสดีปีใหม่.

ที่มา.- นสพ.ไทยโพสท์

ข้อที่ควรสังเกต
วัดท่าไทร จัดให้มีพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ มาเป็นประจำทุกปี

               วัดท่าไทร ร่วมกับประชาชนพุทธบริษัท จัดให้มีพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

               วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป โดยมีประชาชนพุทธบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมายทุกปีข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติม.-
             มติมหาเถรสมาคม สนับสนุนโครงการสวดมนต์ปีใหม่ สุขใจได้บุญ
             สวดมนต์ปีใหม่สุขใจได้บุญ
             วันขึ้นปีใหม่
             ประเพณีทำบุญปีใหม่

             ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
             สวดมนต์ปีใหม่


**************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร