มุมมองจากประชาชน นักคิด นักเขียน และสื่อเกี่ยวกับวัดท่าไทร

 

             วัดท่าไทร เป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งได้รับการประกาศตั้งให้เป็นวัด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศูนย์รวมรวมจิตใจของข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เจ้าอาวาสของวัดท่าไทรทุกรูปต่างก็มีจริยวัตร ชื่อเสียง เกียรติประวัติ โด่งดังมานานแสนนาน และเป็นที่เคารพ นับถือ สักการะบูชาของคณะศิษยานุศิษย์ จนกระทั่งได้มีนักคิด นักเขียน และสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ให้เกียรติเขียนข่าวและข้อมูลลงในสื่อของตน ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าควรแก่การอ่าน ค้นคว้า และพิจารณาอย่างยิ่ง

             ดังนั้น จึงได้รวมรวมความคิดเห็น มุมมอง ข้อความ ข้อเขียน และบทความต่าง ๆ ที่สื่อมวลชนได้เขียนและกล่าวถึงวัดท่าไทรของเรา ตามที่เราพอที่จะสืบค้นได้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทุกท่านจะได้อ่าน รับทราบ และเป็นข้อมูลต่อไป

             ๑. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ระดับประเทศ)
             ๒. หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก (ระดับประเทศ)
             ๓. หนังสือพิมพ์สุราษฎร์นิวส์ (ระดับท้องถิ่น)
             .มุมมองนักนิยมพระเครื่อง
             ๕.มุมมองจากคนมาเที่ยววัด
             ๖. พิธียกยอดมณฑปของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร (นสพ.สุราษฎร์นิวส์ 17 มิ.ย. 2552 เวลา 16:54 )
             ๗.
 ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ

             ๘. จากสื่อคนที่ไปร่วมงานประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่วัดท่าไทร
             ๙. CTV มาชมประเพ๊ห่อข้าวต้มลูกโยนที่วัดท่าไทร พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วถ่ายทำลงยูทูบ
            ๑๐.เยาวชนในตลาดท่าทองใหม่ได้เก็บภาพในวัดแล้วทำเป็น MV ประกอบเพลงขอเชิญเข้าวัดท่าไทรแล้วลงยูทูบ